SÄHINÄN RESIDENSSI TAITEILIJOILLE

Sähinä residence for artists

ENGLISH BELOW

Sähinä tarjoaa kolmannen kerroksen residenssihuoneen uransa alkuvaiheessa olevien taiteilijoiden käyttöön neljäksi kuukaudeksi kerrallaan.

Painotamme residenssivalinnoissa nuoria tekijöitä, jotka eivät ole vielä vakiintuneet omalla alallaan sekä hakijan toiminnan vaikuttavuutta. Tekeminen voi olla taiteellisesti vaikuttavaa, yhteiskunnallisesti vaikuttavaa tai toteutustavaltaan vaikuttavaa.

Sähinän residenssi soveltuu suunnittelutyöhön, kirjoittamiseen, maalaamiseen tai muuhun “hiljaiseen” työskentelyyn. Residenssitoiminta ei saa haitata Sähinän muuta toimintaa, eli kovia ääniä (musiikkia), hajuja (spraymaalit) tai muuta haittaa aiheuttavaa toimintaa ei residenssissä voi harjoittaa. Residenssiläinen voi käyttää Sähinän saleja tanssi- tai teatteriteosten harjoituksiin vain silloin, kun ne eivät häiritse talon vakituisia vuokralaisia. Residenssiläiset jakavat residenssihuoneen ja residenssiin otetaan enintään kolme yksittäistä tekijää tai yksi maksimissaan neljän hengen työryhmä.

Hakijan tulee olla täysi-ikäinen. Hakijalla ei tarvitse olla muodollista koulutusta tai työkokemusta.

Residenssivalinnat tehdään hakemusten perusteella.

Kulttuurikeskus Sähinä on syrjinnästä vapaa alue. Sähinän työntekijät, yhteistyökumppanit, asiakkaat ja residenssiläiset on velvoitettu kohtelemaan toisiaan yhdenvertaisesti riippumatta henkilön sukupuolesta, iästä, etnisestä alkuperästä, uskonnosta tai vakaumuksesta, mielipiteestä, terveydentilasta, vammaisuudesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta.

Hakuohjeet

Kerro hakemuslomakkeessa vapaamuotoisesti kuka olet, mitä tekisit residenssissä, ja miksi teet sitä, mitä teet. Jos sinulla on oma nettisivu, portfolio tai muu vastaava, voit lisätä hakemukseen linkin sellaiseen. Linkki ei ole välttämätön.

Haku residenssijaksolle 1.1.-30.4.2024 on nyt auki. Hakuaika päättyy 26.11.2023 ja valinnat tehdään viikon 48 aikana.

Residenssiläinen ja Sähinä solmivat sopimuksen, jossa määritellään kummankin vastuut ja velvollisuudet. Voit tutustua sopimukseen täällä.

Hakulomake (vaatii kirjautumisen Googleen)

English

Sähinä offers a residence space for artist for four month periods at a time.

The residence space is suitable for design work, writing, painting, or other “quiet” work. Activity in the residence space may not interfere with other functions of Sähinä. Activity causing noise (music, tool use), odor (spray paint), or other types of disturbance is not allowed. Doers in residence share the residency room with each other.

Selections are made based on applications. The emphasis in selections is on young doers, who are not yet established in their field, and the impactfulness of their work. The work may be socially impactful, artistically impactful or technically impactful.

The applicant must be at least 18 years old. We do not require a formal education or experience in the applicant’s field.

Cultural Center Sähinä is a discrimination-free zone. All personnel, partners, customers, and doers in residence are obliged to treat each other equally irrespective of the person’s gender, age, ethnic origin, religion or belief, opinion, state of health, disability or sexual orientation.

Application instructions

Use the application form to informally tell us who you are, what you would do in residency, and why you do what you do. If you have a web page, portfolio, or similar, you can add a link or upload a file to the application. A link or file is not a requirement.

The application for period 1.1.-30.4.2024 is open. The application deadline is Sunday 26.11.2023 and the selections are made during week 48.

The doer in residence and Cultural Center Sähinä sign a contract which details the responsibilities of each party.

Application form (requires Google log in)